Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja blagovne znamke Webia, ki je v lasti podjetja Grafično oblikovanje, Domen Hrabar s.p. (v nadaljevanju izvajalec).

1. člen: Naročilo
Naročnik naroči izdelavo in vzdrževanje spletne strani prek spletnega obrazca ali na e-mail izvajalca. Naročilo izdelave spletne strani brez vzdrževanja spletne strani ni možno.

2. člen: Cena
Cena za izdelavo in vzdrževanje spletne strani je javno objavljena na spletni strani izvajalca. Morebitni popusti so objavljeni na spletni strani izvajalca, na profilih socialnih omrežij izvajalca ali v e-poštnih novicah izvajalca. Vse cene so v EUR. DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

3. člen: Plačilo
Naročnik plača za izdelavo spletne strani po zaključeni izdelavi, za mesečni paket vzdrževanja spletne strani pa v mesečnih obrokih za pretekli mesec. Ob enoletnem predplačilu za vzdrževanje spletne strani pripada naročniku popust, ki je objavljen na spletni strani izvajalca. Za vse storitve izvajalec izda račun, naročnik pa plača račun z neposrednim nakazilom na transakcijski račun izvajalca, najkasneje do roka plačila, ki je naveden na računu.

4. člen: Časovni roki
Zamude naročnika (predaja vsebin, podajanje povratnih informacij, sprejemanje odločitev …) zamaknejo časovni okvir izdelave spletne strani za enako število delovnih dni, kot je trajala zamuda. Naročnik ažurno in čim prej, ampak najkasneje v 5. (petih) delovnih dneh poda povratne informacije, za sprejetje končne odločitve pa ima na voljo največ 14 (štirinajst) delovnih dni. Po preteku tega obdobja se šteje, da naročnik potrjuje, da je storitev izdelave spletne strani opravljena in dokončana. V primeru zamude naročnika lahko izvajalec samostojno ponovno opredeli in spremeni časovni okvir projekta.

5. člen: Dodatno delo in storitve
Obseg del in storitev pri izdelavi in vzdrževanju spletne strani za naročnika je podrobno predstavljen na spletni strani izvajalca. V kolikor se obseg del in storitev naknadno poveča, izvajalec pripravi cenovno ponudbo in o tem obvesti naročnika, ki nato ali naroči dodatna dela ali pa jih zavrne. Dodatna dela se izvedejo le ob naročilu dodatnih del s strani naročnika.

6. člen: Trajanje, podaljševanje in prekinitev vzdrževanja spletne strani
Vzdrževanje spletne strani traja 2 (dve) leti in se avtomatsko podaljšuje za obdobje 1 (enega) leta. Naročnik lahko prekine vzdrževanje spletne strani z obvestilom na e-poštni naslov izvajalca najkasneje 1 (en) mesec pred potekom vzdrževanja, sicer se vzdrževanje podaljša. Ob prekinitvi vzdrževanja spletne strani naročnik poravna preostalo vrednost trajanja vzdrževanja. Na zahtevo naročnika ob prekinitvi vzdrževanja spletne strani naročnik prejme vse datoteke spletne strani, hkrati pa potečejo vse licence, ki veljajo za spletno stran, temo in vse vtičnike.

7. člen: Izklop spletne strani
Izvajalec si pridržuje pravico, da v primeru neporavnanih obveznosti naročnika do izvajalca ali zaradi kršitve teh splošnih pogojev poslovanja, začasno izklopi spletno stran, tako da je na spletu nedostopna, dokler naročnik ne poravna obveznosti do izvajalca. Storitev ponovnega vklopa spletne strani znaša 30 €. Izvajalec ob začasnem izklopu spletne strani naročnika ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki z začasnim izklopom nastane naročniku.

8. člen: Zunanji izvajalci
Izvajalec si pridržuje pravico, da za katerokoli storitev, ki je predmet te pogodbe najame zunanjega izvajalca.

9. člen: Varovanje in zaščita podatkov
Naročnik in izvajalec bosta vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo in bodo označeni za zaupne, varovali kot poslovno oz. uradno skrivnost in jih ne bosta neupravičeno uporabljali v svojo korist oz. komercialno izkoriščali ali posredovali tretjim osebam izven organizacij, ki niso vključene v realizacijo storitev.

10. člen: Vsebine
Izvajalec za vse slikovno gradivo, ki ga uporabi na spletni strani naročnika, spoštuje vse avtorske pravice. Izvajalec ne odgovarja za vsebine, ki mu jih posreduje naročnik.

11. člen: Gostovanje
Izvajalec spletno stran naročnika gostuje na strežniku poslovnega partnerja. Izvajalec kljub preventivnim in zaščitnim dejanjem ne garantira za primere nepooblaščenih posegov in hekerskih napadov na spletno stran ali e-pošto naročnika. Izvajalec ne zagotavlja neprekinjenega delovanja strežnika.

12. člen: Domena
Izvajalec za naročnika pri poslovnem partnerju registrira domeno. Naročnik je lastnik domene, izvajalec pa je administrativni in tehnični kontakt na domeni, kar izvajalcu omogoča, da opravi vse storitve potrebne za pravilno delovanje spletne strani in e-pošte naročnika.

13. člen: Optimizacija spletne strani za iskalnike
Izvajalec ne garantira uvrstitve spletne strani naročnika na katerokoli ključno besedo na katerokoli stran med iskalnimi zadetki na kateremkoli iskalniku.

14. člen: Omejena odgovornost
Naročnik je odgovoren za upoštevanje vseh licenčnih pogodb tretjih oseb, pravic intelektualne lastnine in avtorskih pravic za vse gradivo, ki ga posreduje izvajalcu.

15. člen: Spremembe cen in pogojev
Izvajalec si pridržuje pravico do sprememb pogojev poslovanja, ki bodo objavljeni na spletni strani izvajalca, brez predhodnih in dodatnih obvestil. Izvajalec si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ceno, popuste, časovne roke in ostale lastnosti storitev.

16. člen: Reševanje sporov
Izvajalec in naročnik bosta vsa medsebojna razmerja reševali sporazumno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji, za morebitni spor pa je pristojno sodišče v Postojni.

Splošni pogoji poslovanja so bili nazadnje posodobljeni 1. 6. 2021.
© 2021 - 2022 Webia. Vse pravice pridržane.
crossmenu